Steunpunt Arbeidszorg

West-Vlaanderen

 

Welkom op de website van het Steunpunt Arbeidszorg

West-Vlaanderen. 

 

Op deze site vindt u, als bezoeker, informatie terug over arbeidszorg als methodiek,

over de werking van het steunpunt, wie onze leden zijn en wat zij doen. 

 

Arbeidszorg is een methodiek die steeds mee fluctueert met onze maatschappij:

de behoeften van de mensen met nood aan begeleiding veranderen, en arbeidszorg evolueert

mee met haar doelgroep.

 

Arbeid heeft immers een zeer brede waarde voor mensen.

Het geeft een maatschappelijk status en zin aan het leven.

Arbeidszorg biedt daarbij de nodige omkadering voor hen die problemen ondervinden om

op individuele basis in de sociale of private sector aan de slag te gaan. 

 

De werking van het Steunpunt Arbeidszorg wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van Provincie West-Vlaanderen. 

 

Meer info over de werking van het Steunpunt?

Contacteer Bianca Dewamme, coördinator Steunpunt Arbeidszorg:

 

Steunpunt Arbeidszorg West-Vlaanderen

Wallenstraat 46 - 48

8800 Roeselare

tel: 051/20 8983

fax: 051/22 88 65

email: wvl@arbeidszorg.be

SAZ West-Vlaanderen © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use