Contact

Alban Pols (VVP)

Vereniging van de Vlaamse Provincies

Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel

Mail ons

West-Vlaanderen

Steunpunt Arbeidszorg
Ine Soenen
051/20.89.83
wvl@arbeidszorg.be

Oost-Vlaanderen

Limburg

PSAZ vzw
011/21.57.70

Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant
Mieke Frans
016/26.72.89
mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant
Sien Raskin
016/26.74.22
sien.raskin@vlaamsbrabant.be