Contact

Jens Ulehake (VVP)

Vereniging van de Vlaamse Provincies

Gare Maritime – Picardstraat 7 bus 100 1000 Brussel

Mail ons

West-Vlaanderen

Steunpunt Arbeidszorg
Els Peeters
051/20.89.83
wvl@arbeidszorg.be

Oost-Vlaanderen

Limburg

PSAZ vzw (per adres van Het Heft vzw)              Dirk Michiels                                                         011/ 67.21.72                      dirk.michiels@hetheft.be 

Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant
Mieke Frans
016/26.72.89
mieke.frans@vlaamsbrabant.be

Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams Brabant
Sien Raskin
016/26.74.22
sien.raskin@vlaamsbrabant.be