Arbeidszorg in Vlaanderen

Arbeidszorg biedt arbeid op maat aan personen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

Wat is arbeidszorg?

Arbeidszorg biedt arbeid op maat aan personen die niet, nog niet of niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschutte tewerkstellingscircuit.

Arbeidszorg bevindt zich op het continuüm tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.

Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico’s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het verhoogt zo het algemeen welzijn en de maatschappelijke integratie van de arbeidszorgmedewerker.

Over de Ronde Tafel Arbeidszorg

De Ronde Tafel Arbeidszorg ontstond in 2000 op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en SST. Momenteel is de Ronde tafel Arbeidszorg geëvolueerd tot een representatieve woordvoerder en belangenbehartiger van alle initiatieven in Vlaanderen die gebruik maken van de methodiek arbeidszorg.

In deze hoedanigheid omvat de Ronde Tafel Arbeidszorg vertegenwoordigers van de Maatwerkbedrijven, de Geestelijke Gezondheidszorg, Algemeen Welzijnswerk en Instellingen voor Personen met een Handicap. Ook de 5 provincies nemen een belangrijke rol op in de Ronde Tafel Arbeidszorg.