Nieuws

Hoorzitting Arbeidszorg op 1 februari 2024

Alweer een mijlpaal bereikt! Op 1 februari '24 vond de hoorzitting over Arbeidszorg plaats in de Commissie Werk van het Vlaams Parlement. 

De aanleiding hiervoor was de conceptnota voor een nieuwe regelgeving over arbeidszorg/arbeidsmatige activiteiten, ingediend door Vlaams Volksvertegenwoordiger Loes Vandromme samen met haar collega’s Katrien Schryvers, Kurt Vanrijckegem, Robrecht Bothuyne, Peter Van Rompuy en Vera Jans. 

De genodigden voor de hoorzitting: Mieke Frans en Fons Leroy namens de Ronde Tafel Arbeidszorg, Bea Van Imschoot namens vzw STAM, Gorik Ooms namens HERW!N, Stef De Cock namens Groep Maatwerk en Yves Wuyts namens Zorgnet-Icuro. Er was veel belangstelling en bereidheid om het thema verder vast te pakken. 

Staten Generaal Arbeidszorg op 17 november 2023

Arbeidszorg bestaat 25 jaar! Daarom organiseerde de Ronde Tafel Arbeidszorg een Staten Generaal Arbeidszorg op 17 november '23.

De 350 aanwezigen vierden samen het 25-jarig bestaan van Arbeidszorg én bogen zich over de uitdagingen voor de toekomst. Ministers Jo Brouns, Hilde Crevits, Frank Vandenbroucke, Pierre-Yves Dermagne, Karine Lalieux, gedeputeerde Ann Schevenels, SERV-voorzitter Caroline Copers, voorzitter van de Vlaamse Raad WVG Klaartje Theunis en voorzitter van de Ronde Tafel Arbeidszorg Fons Leroy ondertekenden (vooraf of ter plaatse) de engagementsverklaring om samen werk te maken van:

  • Een passend en sluitend aanbod;
  • Doorgroeimogelijkheden;
  • Een duidelijk statuut;
  • Een afgestemde en geïntegreerde samenwerking.
   0 resultaten

   Er zijn nog geen toekomstige evenementen.