Over de Ronde Tafel Arbeidszorg

De Ronde Tafel Arbeidszorg (RTAZ) is een overlegplatform dat bestaat uit de federaties van sectoren die arbeidszorg organiseren (de sociale economie, de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor personen met een handicap en het algemeen welzijnswerk). Verder nemen een aantal belangrijke stakeholders deel zoals GTB, VDAB, Tracé Brussel en vertegenwoordigers van werkplekken. De provincies, de POM West-Vlaanderen en de VVP ondersteunen de Ronde Tafel Arbeidszorg in haar werking.

De grote doelstellingen van de RTAZ zijn:

  • Arbeidszorg verder bekend te maken en het belang ervan in de verf te zetten;
  • Beleidsvoorbereidend en beleidsbeïnvloedend werk te doen op alle beleidsniveaus en binnen alle beleidsdomeinen;
  • Arbeidszorgmedewerkers en arbeidszorginitiatieven in kaart brengen;
  • De arbeidszorginitiatieven in hun werking te ondersteunen;
  • Zoeken naar manieren om haar werking RTAZ structureel te ondersteunen.

Historiek

De Ronde Tafel Arbeidszorg ontstond in 2000 op initiatief van de Koning Boudewijnstichting en SST (Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling). Momenteel is de Ronde tafel Arbeidszorg geëvolueerd tot een representatieve woordvoerder en belangenbehartiger van alle initiatieven in Vlaanderen die gebruik maken van de methodiek arbeidszorg.

In deze hoedanigheid omvat de Ronde Tafel Arbeidszorg vertegenwoordigers van de maatwerkbedrijven, de geestelijke gezondheidszorg, het algemeen welzijnswerk en instellingen voor personen met een handicap. Ook de provincies nemen een belangrijke rol op in de Ronde Tafel Arbeidszorg.

Als organisatie aan de slag met Arbeidszorg?

Neem contact op met een verantwoordelijke in jouw regio.