Ledenlijst Ronde Tafel Arbeidszorg

Voorzitter

  • Fons Leroy

Ronde Tafel Arbeidszorg

Vereniging van de Vlaamse provincies

Provincie Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen

Provinciaal Overleg Arbeidsmatige Activiteiten

  • Voorzitter: Han Willemsens gtb, Provinciaal coördinator

Provincie Limburg

Provinciebestuur Limburg

Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Limburg

Provincie Vlaams Brabant

Provinciebestuur Vlaams Brabant

Provinciaal overleg Arbeidszorg Vlaams Brabant

  • Mieke Frans en Sien Raskin

Provincie West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

STAM – Steunpunt Activering op Maat

Tracé Brussel

HERW!N

Groep Maatwerk

Vlaams Welzijnsverbond

Zorgnet – Icuro

Platform Begeleid Werken

Pegode

Oostrem

Steunpunt Groene Zorg vzw

GTB

VVSG

VDAB

SOM – federatie van sociale ondernemingen