Wat is Arbeidszorg?

Onder arbeidszorg verstaat de Ronde Tafel 'de methodiek waarbij mensen die omwille van een cognitieve, medische, psychische, psychiatrische en/of sociale (CMPPS) uitdaging (nog) niet (meer) op de betaalde arbeidsmarkt terecht kunnen, onbetaalde arbeid verrichten waarbij ze intensief begeleid worden op vlak van werk en op vlak van zorg.'

Arbeidszorg kan dan ook zowel een ‘finaliteit’ als ‘een stap naar betaald werk’ zijn. Het bevindt zich dus op trede 3 en op trede 4 van de participatieladder of het participatiewiel.


Arbeidszorg kan o.a. de volgende vormen aannemen:

 • ArbeidsMatige Activiteiten (AMA) WVG;
 • ArbeidsMatige Activiteiten (AMA) WSE;
 • Begeleid werken, 
 • Zorgboerderij, 


Het verhaal van Tineke

Het verhaal van Tineke toont op een heldere manier wat Arbeidszorg kan betekenen voor mensen die even de weg kwijt zijn. 

&t=1s


Het verhaal van Tineke wordt u gebracht door POM West-Vlaanderen, in samenwerking met UCLL en vzw STAM en met financiële steun van ESF en de Vlaamse overheid.


Criteria waaraan de aanbieder van de methodiek arbeidszorg moet beantwoorden

Arbeidszorg bevindt zich op het continuüm tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker.

Arbeidszorg realiseert voor ieder mens het recht op arbeid en biedt hem/haar de kans te genieten van de latente functies van arbeid zonder de nadelen of de risico’s die verbonden zijn aan een arbeidsovereenkomst. Het verhoogt zo het algemeen welzijn en de maatschappelijke integratie van de arbeidszorgmedewerker.

Elk Vlaams arbeidszorginitiatief, ongeacht de inbedding van deze werkvloer, voldoet aan de volgende criteria:

 • Biedt onbezoldigde arbeid op maat van de doelgroepmedewerker;
 • Biedt zorg op maat van de doelgroepmedewerker;
 • Biedt arbeid en zorg aan op vrijwillige, maar niet vrijblijvende basis van de arbeidszorgmedewerker;
 • Werkt trajectmatig met elke doelgroepmedewerker;
 • Biedt een niet-categoriaal aanbod aan activiteiten aan voor de doelgroep;
 • Werkt inclusief: niemand wordt op basis van zijn of haar statuut uitgesloten;
 • Is ingebed in een regionaal netwerk. Samenwerken is essentieel om de juiste persoon het juiste aanbod te geven en de juiste zorg te verstrekken.

Waarom?

Arbeidszorginitiatieven groeiden sinds de jaren 90 van de vorige eeuw via diverse moederorganisaties uit naar organisaties die een laatste vangnet wilden vormen voor wie niet (meer) of nog niet terecht kon op de arbeidsmarkt. Arbeid is immers meer dan alleen maar geld verdienen. Het geeft ook status en identiteit, het structureert de tijd en bevordert sociale contacten. Arbeid geeft een individu de kans om te groeien, te leren en competenties te ontwikkelen.

De Ronde Tafel Arbeidszorg wil alle arbeidszorginitiatieven een stem geven, gemeenschappelijke behoeften in kaart brengen, overheden attent maken op het belang van arbeidszorg, als brugfunctie tussen welzijn en werk.

Ook vandaag, waar steeds meer aandacht geschonken wordt aan de inactieve arbeidsreserve, is het potentieel van arbeidszorg niet te onderschatten. Arbeidszorg biedt een aanbod op de tredes 3 en 4 op de participatieladder. Deze participatieladder is een instrument, dat door de Vlaamse overheid werd ingeroepen om iemands actuele participatieniveau in de maatschappij vast te leggen en van daaruit te helpen bepalen hoe iemands participatieniveau op maat van individuele competenties verhoogd kan worden.

Als organisatie aan de slag met Arbeidszorg?

Neem contact op met een verantwoordelijke in jouw regio.