Ledenlijst Ronde Tafel Arbeidszorg

Voorzitter

Fons Leroy

Vereniging van de Vlaamse provincies

Raymond Van Loock, directeur, raymond.vanloock@vlaamseprovincies.be

Jens Ulehake, stafmedewerker, jens.ulehake@vlaamseprovincies.be

Provincie Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen
Jo Bellens, jo.bellens@provincieantwerpen.be

Provinciaal Overleg Arbeidszorg Antwerpen
Voorzitter: Wim De Prycker, wim.deprycker@pegode.be

Provincie Limburg

Provinciebestuur Limburg
Karine Beckers, Karine.Beckers@limburg.be

Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Limburg
Dirk Michiels, voorzitter, dirk.michiels@hetheft.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams Brabant

Provinciebestuur Vlaams Brabant
Mieke Frans, Mieke.Frans@vlaamsbrabant.be

Sien Raskin, sien.raskin@vlaamsbrabant.be

Provinciaal overleg Arbeidszorg Vlaams Brabant
Mieke Frans en Sien Raskin

Provincie West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

Ilse Van Houtteghem, ilse.van_houtteghem@pomwvl.be

STAM – Steunpunt Arbeid op Maat West-Vlaanderen

Els Peeters – stafmedewerker, wvl@arbeidszorg.be

Koen Demuynck – voorzitter, koen.demuynck@netwerkaccolad.be

Tracé Brussel

Ewoud De Sadeleer, stafmedewerker Versterking Vlaams Beleid in Brussel
ewoud.desadeleer@tracebrussel.be

Tom Boel      tom.boel@tracebrussel.be

HERW!N

Eva Verraes – directeur, eva.verraes@sst.be

Koen Vandekerckhove, koen.vandekerckhove@sst.be

Groep Maatwerk

Marijke Stiers  – adviseur – marijke.stiers@groepmaatwerk.be

Vlaams Welzijnsverbond

Zorgnet – Icuro

Yves Wuyts, Stafmedewerker Geestelijke Gezondheidszorg – Mental Health Policy, yw@zorgnetvlaanderen.be

Alda Verbeek, alda.verbeek@hieronymus.be

Platform Begeleid Werken

Mario Vanhaeren, mario.vanhaeren@oostrem.be

Steunpunt Groene Zorg vzw

Willem Rombaut – coördinator, willem.rombaut@groenezorg.be

GTB

Karine Van Dessel –  coördinator afdeling Oost-Vlaanderen, karine.vandessel@gtb-vlaanderen.be

Marc Vanhamme –  bruggenbouwer / teamcoach afdeling Vlaams Brabant, mark.vanhamme@gtb-vlaanderen.be

Jo Uytterhoeven – coördinator afdeling Vlaams Brabant, jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be

VVSG

Mevrouw Ann Jughmans, ann.jughmans@vvsg.be

VDAB

Berdien Geys – Expert Intensieve Dienstverlening (0471/70.01.74 of berdien.geys@vdab.be)

SOM – federatie van sociale ondernemingen

Patrick Vander Weyden, directeur SOM

Jan Raymaekers, Jan.r@dewroeter.be

Bies Henderickx, bies.henderickx@pegode.be