Ledenlijst Ronde Tafel Arbeidszorg

Voorzitter

Fons Leroy

Vereniging van de Vlaamse provincies

Jens Ulehake, stafmedewerker, jens.ulehake@vlaamseprovincies.be

Provincie Antwerpen

Provinciebestuur Antwerpen
Jo Bellens, jo.bellens@provincieantwerpen.be

Provinciaal Overleg Arbeidsmatige Activiteiten 
Voorzitter: Berdien Geys, berdien.geys@gtb.be

Provincie Limburg

Provinciebestuur Limburg
Karine Beckers, Karine.Beckers@limburg.be

Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg Limburg
Dirk Michiels, voorzitter, dirk.michiels@hetheft.be

Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams Brabant

Provinciebestuur Vlaams Brabant
Mieke Frans, Mieke.Frans@vlaamsbrabant.be

Sien Raskin, sien.raskin@vlaamsbrabant.be

Provinciaal overleg Arbeidszorg Vlaams Brabant
Mieke Frans en Sien Raskin

Provincie West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen

STAM – Steunpunt Arbeid op Maat West-Vlaanderen

Tracé Brussel

HERW!N

Eva Verraes – directeur, eva.verraes@sst.be

Gorik Ooms, gorik.ooms@herwin.be

Vlaams Welzijnsverbond

Zorgnet – Icuro

Yves Wuyts, Stafmedewerker Geestelijke Gezondheidszorg – Mental Health Policy, yw@zorgnetvlaanderen.be

Alda Verbeek, alda.verbeek@hieronymus.be

Platform Begeleid Werken

Hanne Shelfhout, Pegode, hanne.schelfhout@pegode.be

Bram Vandezande, De Wroeter, wroeter.bram@gmail.com

Jan Damen, Oostrem, leuven@werkburo.be

Steunpunt Groene Zorg vzw

Willem Rombaut – coördinator, willem.rombaut@groenezorg.be

GTB

Karine Van Dessel –  coördinator afdeling Oost-Vlaanderen, karine.vandessel@gtb-vlaanderen.be

Marc Vanhamme –  bruggenbouwer / teamcoach afdeling Vlaams Brabant, mark.vanhamme@gtb-vlaanderen.be

Jo Uytterhoeven – coördinator afdeling Vlaams Brabant, jo.uytterhoeven@gtb-vlaanderen.be

VVSG

Mevrouw Ann Jughmans, ann.jughmans@vvsg.be

VDAB

Annika Gilen, ontwikkeling intensieve dienstverlening, annika.gilen@vdab.be

Innelien De Ceuster, innelien.deceuster@gtb.be

SOM – federatie van sociale ondernemingen

Maarten Loncin, stafmedewerker, maarten.loncin@som.be